Privacy- en cookieverklaring Checkk

Dit Privacy Beleid is van Checkk App, gevestigd aan de Paalweg 5, 8141RT te Heino, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71077030 (Zwolle). Checkk is een online platform waarbij gebruikers middels een app met bestellingen en betalingen in de Horeca kunnen doen. Daarnaast is Checkk ook verantwoordelijk voor onze website www.checkk.nl (de Website).

Checkk neemt de grootste zorg om jou en je persoonlijke gegevens te beschermen en middels dit Privacy Beleid stellen we je graag op de hoogte over de manier waarop wij je gegevens wel of niet gebruiken. Persoonlijke gegevens zijn een belangrijke kwestie voor veel mensen, en terecht. Hierbij houdt Checkk zich aan de Nederlandse en Europese wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. [De verwerking van persoonsgegevens is door Checkk gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.]

Checkk verwerkt geen persoonlijke gegevens zonder je toestemming. Vandaar dat we om je akkoord vragen in te stemmen met dit Privacy Beleid alsook onze Gebruiksvoorwaarden voordat je gebruik kan maken van de mogelijkheden via de App. Denk goed na over wat je doet in de App. Gebruik je verstand en geef nooit privacygevoelige informatie. Bekijk onze Gebruiksvoorwaarden om te zien wat de door ons gehanteerde regels zijn over het gebruik van de App en de Website.

Versie: Mei 2018

* Bepaalde onderdelen van deze verklaring zijn vanaf 25 mei van kracht (AVG)
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van je verzamelen voor welke doeleinden, kun je hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

In het kader van het gebruik van Checkk App en de website worden persoonsgegevens verzameld. Hiermee geef je Checkk toegang tot de benodigde informatie om een compleet profiel aan te maken voor Checkk.

Doeleinden van gebruik

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Checkk in bepaalde gevallen je persoonsgegevens opslaat. Checkk gebruikt je persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze applicatie
 • het gebruik maken van de functionaliteiten binnen onze applicatie;
 • het zo optimaal mogelijk kunnen matchen van bestellingen aan horeca in de applicatie;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het versturen van nieuwsbrieven en updates; de berichten die wij versturen, worden vanuit Mailchimp verstuurd. Om die reden worden de door jou verstrekte data naar Mailchimp gestuurd. Het gebruik van deze data ligt echter volledig in onze eigen hand en hier hebben beide partijen geen enkele invloed op;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze applicatie;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Checkk haar relaties en haar medewerkers.

Het gebruik van persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • (Voor)naam;
 • e-mailadres;
 • profielfoto (optioneel);
 • omslagfoto;
 • locatievoorziening van mobiel toestel;
 • technische browser-informatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;
 • social media account (optioneel)

E-mailadres

We zullen nooit je e-mailadres delen met derde partijen en zonder toestemming ook niet met andere gebruikers van de Checkk-app.
We gebruiken je e-mailadres om:

 • je op te hoogte te houden van je (gratis) lidmaatschap
 • je op de hoogte te stellen van nieuwe functionaliteiten in de app
 • je op de hoogte te stellen van relevante activiteiten en gebruikers
 • je suggesties te doen voor relevante activiteiten of gebruikers

Locatie (GPS) en woonplaats

Checkk is een location-based App. We gebruiken je locatie om de juiste afstand van activiteiten en andere gebruikers te kunnen bepalen. Zonder toestemming van je locatie zal de app minder goed of niet functioneren. Als je deze toestemming niet wilt geven raden we je af om de app te gebruiken. Het zal voor andere gebruikers nooit mogelijk zijn om je precieze locatie te bepalen.

Geboortedatum / leeftijd

We gebruiken je geboortedatum om je leeftijd te kunnen bepalen. Ook kunnen we je geboortedatum gebruiken om je te feliciteren op uw verjaardag.

Customer service geschiedenis

Als je contact met ons opneemt bewaren we je gegevens om onze dienstverlening naar jou toe zo optimaal mogelijk te maken.

Push notificaties

Alleen als je ons expliciete toestemming hebt gegeven zullen we je push notificaties versturen met relevante berichten omtrent je profiel, contacten, activiteiten of suggesties voor activiteiten of andere gebruikers vanuit ons.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Je persoonsgegevens worden opgeslagen in onze database (encrypted).

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze applicatie verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketingdoeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat je hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.
Indien je je hebt ingeschreven en akkoord hebt gegeven voor het Checkk panel, zullen je persoonsgegevens met derde partijen worden gedeeld. Het doel van het delen van deze informatie is om de derde partij informatie vanuit de doelgroep te geven zodat zij hun productontwikkeling en optimalisatie zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten op de wensen vanuit de doelgroep. Dit zal enkel en alleen met jouw toestemming zijn en alleen de volgende gegevens worden met deze partijen gedeeld:
– naam
– e-mailadres

Gegevensbeveiliging

Wij doen er alles aan om alle gegevens op de best mogelijke manier te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Checkk maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Zo is onze data encrypted door gebruik te maken van SSL, data is alleen toegankelijk met een geheim wachtwoord en werknemers van Checkk hebben alleen toegang in het geval dit nodig is. Omdat de data verwerkt wordt via het internet zijn er altijd risico’s. Ondanks deze veiligheidsmaatregelen kunnen wij de veiligheid van je data niet garanderen. Het gebruik van de app en website is dan ook op eigen risico.

Cookies

Op de website (www.checkk.nl) worden cookies gebruikt om diverse functionaliteiten op de website mogelijk te maken en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op de website. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van je device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Checkk of die van een derde partij.
Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om je tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een webpagina aan je persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies

Er worden op de website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij maken gebruik van Google Analytics.

Social media cookies

Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van social media cookies. Google Tag Manager.

In- en uitschakelen van cookies

Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van je browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk je browser hulp pagina voor exacte instructies). Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die je bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van je site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van je browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Je wettelijke rechten

Je mag Checkk vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Je kunt je eigen gegevens ten alle tijden zelf aanpassen in je eigen persoonlijke account. Ook kun je Checkk verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kun je doen door ons een e-mail te sturen via info@checkk.nl. Wij streven ernaar je binnen 24 uur (maandag t/m vrijdag) te hebben beantwoord.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.